Çalışma Psikolojisi Alanının Tanımı ve Kısa Tarihçesi

Çalışan Psikoloji
Çalışan Psikoloji

Çalışmak, para kazanmak için olsun, gönüllü iş olsun, hemşirelik olsun veya büyük bir hastaneyi yönetmek olsun herkesin hayatının bir parçasıdır. Çalışma psikolojisi alanı insanları, çalıştıkları iş ve bağlı bulundukları örgütlerin içinde ele alır.

Çalışan insanların kişilikleri, değerleri, inanışları, ihtiyaçları, bilgi, beceri ve yetenekleri gibi bireysel özellikleri ile birlikte bu özelliklerin yapılan işin doğası, gerekleri, örgütün kültürü, yapısı, amaçları, yönetim anlayışı, beklentileri ve sağladığı faydalarla arasındaki ilişkiyi, uyumu/uyumsuzluğu ve bu uyumun çalışanlar açısından doğurduğu sonuçları inceler.

Çalışan insanları ve örgütleri anlamak toplumun gelişimi ve sağlığı için çok önemlidir. İş yerindeki deneyimlerimiz hem psikolojik hem de fiziksel sağlığımızı etkiler. Çalışma hayatımız özel ve aile hayatımızı gitgide daha fazla olumlu ve olumsuz yönlerde, etkilemektedir. Örgütler yönetici ve çalışanları sayesinde toplumun üretken bir parçası olabilecekleri gibi etik sorumluluklarını ihmal eden ve içinde bulundukları toplumu sömüren kurumlar da olabilirler. Örneğin yapılan bir araştırma hastane çalışanlarının yönetiminin kalitesi ile hastanede yatan hastaların ölüm oranları arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir (West ve arkadaşları, 2002).

Çalışma ve örgüt psikologlarının amacı insan sağlığını, öğrenmeyi ve yaratıcılığı gözeten, toplumun gelişimine katkıda bulunan adil, etik, yenilikçi ve ekonomik anlamda başarılı örgütlerin oluşumuna katkıda bulunacak araştırmalar yapmak ve uygulamalar geliştirmektir.

Çalışma psikologları ayrıca çalışanların ve küçük grupların işyerinde nasıl davrandıklarını anlamaya çalışır ve işten duyulan memnuniyeti ve performansı arttırmak için uygulamalar geliştirir. Çalışma psikolojisi alanı psikolojinin diğer altalanlarından çok daha geniştir ve ergonomi, yönetim, insan kaynakları ve endüstri ilişkileri gibi alanlarla da içiçe geçmiştir.

Çalışma psikologları özel veya kamu sektöründe büyük işletmelerde insan kaynakları birimlerinde, eleman bulma hizmeti veren şirketlerde, yönetim ve insan kaynakları konularında danışmanlık yapan firmalarda, yönetici eğitim merkezlerinde çalışabilirler. Türkiye’de çalışma psikoloğu ünvanına sahip olmak için kanunen psikoloji lisans diploması yeterli olsa da Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde ve Birleşik Devletler’de bu ünvanın kullanımı sadece bu alanda doktora derecesi olanların girebildiği özel bir sertifikasyon sınavında başarılı olanlara verilen lisansa bağlıdır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*