Toplumsal yardımlaşma

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma

16/05/2024 Psikolog 0

İnsanın çevresinde meydana gelen olaylar yaşantısını doğrudan etkiler. Toplum içinde sadece kendimizi düşünerek mutlu olamayız. Bazı değerler vardır ki paylaştıkça insana mutluluk verir. Hiç kimse […]

Tutumlar Ve Önyargılar Nelerdir?

Ön Yargı ve Kalıp Yargı Nedir?

13/05/2024 Psikolog 0

İnsan toplum içinde yaşayan sosyal bir varlıktır. Her insan bir diğer insandan farklıdır. İnsanların sahip olduğu dinî inanış, kültürel özellik, giyim ve beslenme tarzları kısacası […]

Sosyal Psikoloji

Toplumsal Birliktelik Nedir?

13/05/2024 Psikolog 0

Ramazan ve Kurban Bayramları’nda eş ve dostlar birbirlerini ziyaret eder, dargın olanlar barışır. Uzak diyarlardaki tanıdıklar, telefonla aranır. Çevremizdeki ihtiyaç sahiplerine yardım edilir. Bayram günleri […]

İnsan İlişkileri Akımı Nedir?

İnsan İlişkileri Akımı Nedir?

07/05/2024 Psikolog 0

Bilimsel yönetim akımının kısa dönemde etkisi üretimi arttırmak yönünde olsa da bu etki kısa soluklu olmuştur. Taylor ve Gilbreth’lerin çalışmalarının uzun dönemde en önemli etkileri […]

Dikkat Farkındalığı

Psikolojide Dikkat Ve Türleri

01/03/2024 Psikolog 0

Dikkat, psikoloji alanında önemli bir kavramdır ve bireyin dış dünyadan gelen uyaranlara odaklanma yeteneği olarak tanımlanır. Dikkat, bireylerin çevrelerinde olup bitenlere odaklanmalarını sağlar ve bu […]

Sosyal Psikoloji

Sosyal Psikolojinin Konusu

01/03/2024 Psikolog 0

Sosyal psikoloji, bireylerin diğer insanlarla nasıl etkileşimde bulunduklarını, bu etkileşimlerin nasıl şekillendiğini ve bu etkileşimlerin bireylerin davranışları üzerinde nasıl bir etki yarattığını inceleyen bir alandır. […]

Tutumlar Ve Önyargılar Nelerdir?

Tutumlar Ve Önyargılar Nelerdir?

01/03/2024 Psikolog 0

Tutumlar, bir kişinin belirli bir konu, nesne, kişi veya olaya karşı geliştirdiği olumlu veya olumsuz eğilimlerdir. Bu eğilimler, kişinin algıları, duyguları ve davranışları üzerinde etkili […]