İnsan İlişkileri Akımı Nedir?

İnsan İlişkileri Akımı Nedir?

07/05/2024 Psikolog 0

Bilimsel yönetim akımının kısa dönemde etkisi üretimi arttırmak yönünde olsa da bu etki kısa soluklu olmuştur. Taylor ve Gilbreth’lerin çalışmalarının uzun dönemde en önemli etkileri […]

Dikkat Farkındalığı

Psikolojide Dikkat Ve Türleri

01/03/2024 Psikolog 0

Dikkat, psikoloji alanında önemli bir kavramdır ve bireyin dış dünyadan gelen uyaranlara odaklanma yeteneği olarak tanımlanır. Dikkat, bireylerin çevrelerinde olup bitenlere odaklanmalarını sağlar ve bu […]

Sosyal Psikoloji

Sosyal Psikolojinin Konusu

01/03/2024 Psikolog 0

Sosyal psikoloji, bireylerin diğer insanlarla nasıl etkileşimde bulunduklarını, bu etkileşimlerin nasıl şekillendiğini ve bu etkileşimlerin bireylerin davranışları üzerinde nasıl bir etki yarattığını inceleyen bir alandır. […]

Tutumlar Ve Önyargılar Nelerdir?

Tutumlar Ve Önyargılar Nelerdir?

01/03/2024 Psikolog 0

Tutumlar, bir kişinin belirli bir konu, nesne, kişi veya olaya karşı geliştirdiği olumlu veya olumsuz eğilimlerdir. Bu eğilimler, kişinin algıları, duyguları ve davranışları üzerinde etkili […]

Öğrenme Türleri

Öğrenme Türleri Nelerdir?

01/03/2024 Psikolog 0

Görsel öğrenme, bireylerin öğrenme süreçlerinde görsel materyalleri kullanarak bilgiyi anlama ve öğrenme becerilerini geliştirme sürecidir. Görsel öğrenme, kişilerin resimler, grafikler, çizimler, haritalar ve diğer görsel […]

Bilinçliliğin Farklı Düzeyleri

Bilinçliliğin Farklı Düzeyleri

03/01/2024 Psikolog 0

Bilinçlilik, insanların çevrelerinde olanları algılamaları ve anlamlandırmaları, duygularını tanımaları, düşünme, karar verme ve problem çözme gibi zihinsel süreçleri kullanarak bilinçli bir şekilde davranabilmelerini ifade eder. […]

Duyguların Davranışlara Etkisi

Duyguların Davranışlara Etkisi

03/01/2024 Psikolog 0

Duyguların Davranışı Yönlendirmesi konusu son yıllarda psikoloji ve nörobilim alanlarında oldukça ilgi çekici bir konu haline gelmiştir. Duyguların insan davranışlarını nasıl etkilediği ve yönlendirdiği konusu, […]