Dikkat Farkındalığı

Psikolojide Dikkat Ve Türleri

01/03/2024 Psikolog 0

Dikkat, psikoloji alanında önemli bir kavramdır ve bireyin dış dünyadan gelen uyaranlara odaklanma yeteneği olarak tanımlanır. Dikkat, bireylerin çevrelerinde olup bitenlere odaklanmalarını sağlar ve bu […]

Sosyal Psikoloji

Sosyal Psikolojinin Konusu

01/03/2024 Psikolog 0

Sosyal psikoloji, bireylerin diğer insanlarla nasıl etkileşimde bulunduklarını, bu etkileşimlerin nasıl şekillendiğini ve bu etkileşimlerin bireylerin davranışları üzerinde nasıl bir etki yarattığını inceleyen bir alandır. […]

Tutumlar Ve Önyargılar Nelerdir?

Tutumlar Ve Önyargılar Nelerdir?

01/03/2024 Psikolog 0

Tutumlar, bir kişinin belirli bir konu, nesne, kişi veya olaya karşı geliştirdiği olumlu veya olumsuz eğilimlerdir. Bu eğilimler, kişinin algıları, duyguları ve davranışları üzerinde etkili […]

Öğrenme Türleri

Öğrenme Türleri Nelerdir?

01/03/2024 Psikolog 0

Görsel öğrenme, bireylerin öğrenme süreçlerinde görsel materyalleri kullanarak bilgiyi anlama ve öğrenme becerilerini geliştirme sürecidir. Görsel öğrenme, kişilerin resimler, grafikler, çizimler, haritalar ve diğer görsel […]

Bilişsel Öğrenme

Bilişsel Öğrenme Nedir?

01/03/2024 Psikolog 0

Bilişsel Öğrenme Kavramı, bireylerin yeni bilgileri edinirken mevcut bilgileri ile ilişkilendirerek anlamalarını sağlayan bir öğrenme yaklaşımıdır. Bilişsel öğrenme, bireyin algı süreçlerini, belleği, problem çözme becerilerini […]

Zihinsel Fiziksel Beceri

Psiko-Motor (Devimsel) Öğrenme

01/03/2024 Psikolog 0

Psiko-motor öğrenme, bireyin zihinsel ve fiziksel becerilerini bir arada kullanarak yeni beceriler öğrenmesini ifade eder. Bu süreç, bilişsel ve motor becerilerin koordinasyonunu gerektirir ve genellikle […]

Deneme Yanılma Yoluyla Öğrenme

Deneme-Yanılma Yoluyla Öğrenme

01/03/2024 Psikolog 0

Deneyerek öğrenme, öğrencilerin bilgiyi öğrenme ve anlama sürecini deneyimler üzerinden gerçekleştirdikleri bir öğrenme yöntemidir. Bu metodoloji, öğrencilere sadece bilgi sunumu değil, aynı zamanda bilgiyi uygulama […]