Algıda Bütünlük

Algıda Bütünlük Nedir?

16/10/2023 Psikolog 0

Duyumların anlamlı kılınarak, bir biçime ya da kalıba sokulmasına denir. Bütün parçadan önce gelir. İnsanlar sadece duyumlamaz, uyarıcıları anlamlı bütünler hâline getirip nesneler olarak örgütlerler. […]

Algıyı Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Algıyı Etkileyen Faktörler Nelerdir?

16/10/2023 Psikolog 0

Duyu organları tarafından alınan uyarıcıların beyin tarafından yorumlanıp anlamlandırılması sürecine algılama denir. Biz dünyayı duyu organlarımız yoluyla algılarız. Bu bakımdan bizim her duyuma ilişkin algılarımız […]