Fenomenoloji Nedir?

Fenomenoloji Nedir?

29/12/2023 Psikolog 0

Fenomenoloji kavramı, felsefi bir disiplin olarak, dünyayı ve insan deneyimini nasıl algıladığımızı anlamak için kullanılan bir metodolojiyi ifade eder. Fenomenolojik bakış açısı, şeylerin görünüşlerine ve […]

Hümanist Psikoloji Nedir?

Hümanist Psikoloji Nedir?

29/12/2023 Psikolog 0

İnsanın merkezde olduğu hümanist psikoloji, bireyin duygularını, düşüncelerini, davranışlarını ve deneyimlerini merkeze almaktadır. Bu yaklaşım, bireyin içsel dünyasını anlamaya yönelik bir perspektif sunmaktadır. Hümanist psikoloji, […]

Psikodinamik Yaklaşım Nedir?

Psikodinamik Yaklaşım Nedir?

29/12/2023 Psikolog 0

Psikodinamik Yaklaşımın Tanımı: Psikodinamik yaklaşım, psikoloji ve psikoterapi alanında kullanılan bir terimdir. Bu yaklaşım, kişinin bilinçaltı düzeydeki içsel dürtülerin, motivasyonların ve çatışmaların farkında olması ve […]

Psikolojinin Ekolleri

Psikolojinin Ekolleri

29/12/2023 Psikolog 0

Psikoloji ekoller, psikolojik süreçleri farklı bir bakış açısıyla ele alan ve farklı teoriler geliştiren psikologların oluşturduğu akımlardır. Her ekol, insan davranışlarını, düşüncelerini ve duygularını farklı […]

Pozitif Psikoloji

Pozitif Psikoloji Nedir?

29/12/2023 Psikolog 0

Pozitif psikoloji, bireylerin mutluluğunu, başarılarını ve kişisel gelişimlerini inceleyen bir psikoloji dalıdır. Bu alan, bireylerin güçlü yönlerini, pozitif duygularını ve kişisel potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedefler. […]

Sosyal Anksiyete Bozukluğu

Sosyal Anksiyete Bozukluğu

29/12/2023 Psikolog 0

Sosyal anksiyete, sosyal ortamlarda veya toplum içinde olma korkusu veya endişesi olarak tanımlanabilir. Bu durum, bireyin bir grup insanın önünde konuşma yaparken, bir toplulukta yer […]

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

27/12/2023 Psikolog 0

Travma, bir kişinin maruz kaldığı ciddi bir olayın ardından oluşan psikolojik tepkilere verilen genel bir isimdir. Bu tür olaylar, ölüm, ciddi yaralanma, cinsel saldırı, doğal […]

Spesifik Fobiler Nelerdir?

Spesifik Fobiler Nelerdir?

26/12/2023 Psikolog 0

Spesifik fobi, kişinin belirli nesneler, durumlar veya aktiviteler karşısında aşırı bir korku ve endişe duyması durumudur. Bu korku, normalde olayı deneyimleyen bir kişi için tehlike […]