Bilinçliliğin Farklı Düzeyleri

Bilinçliliğin Farklı Düzeyleri

03/01/2024 Psikolog 0

Bilinçlilik, insanların çevrelerinde olanları algılamaları ve anlamlandırmaları, duygularını tanımaları, düşünme, karar verme ve problem çözme gibi zihinsel süreçleri kullanarak bilinçli bir şekilde davranabilmelerini ifade eder. […]

Duyguların Davranışlara Etkisi

Duyguların Davranışlara Etkisi

03/01/2024 Psikolog 0

Duyguların Davranışı Yönlendirmesi konusu son yıllarda psikoloji ve nörobilim alanlarında oldukça ilgi çekici bir konu haline gelmiştir. Duyguların insan davranışlarını nasıl etkilediği ve yönlendirdiği konusu, […]

Güdü Türleri Nelerdir?

Güdü Türleri Nelerdir?

03/01/2024 Psikolog 0

Güdü, insanların davranışlarını yönlendiren bir içsel sürücüdür. Psikolojide, genellikle farklı güdü türleri üzerinde durulur. Güdü türleri, genellikle içsel güdüler ve dışsal güdüler olarak ikiye ayrılır. […]

Güdülenme Nedir?

Güdülenme Nedir?

02/01/2024 Psikolog 0

Güdülenme, bireyin davranışlarını yönlendiren içsel veya dışsal bir etken olarak tanımlanabilir. Bir kişinin bir amaca ulaşmak için harekete geçme isteği olarak da ifade edilen güdülenme, […]

Psikolojide Etik Kurallar

Psikolojide Etik Kurallar

02/01/2024 Psikolog 0

Etiğin iş yaşamında ve kişisel ilişkilerde çok önemli bir yeri vardır. Etik, belirli bir grubun veya toplumun kabul ettiği değer ve normlara uygun davranma anlamına […]

Psikolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi

Psikolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi

02/01/2024 Psikolog 0

Psikoloji ve biyoloji, insanın zihinsel ve fiziksel yapısını anlamak için birlikte çalışan iki disiplindir. Psikoloji, insan davranışlarını, duygularını ve düşüncelerini inceleyen bir bilim dalıdır. Biyoloji […]