Psikodinamik Yaklaşım Nedir?

Psikodinamik Yaklaşım Nedir?

29/12/2023 Psikolog 0

Psikodinamik Yaklaşımın Tanımı: Psikodinamik yaklaşım, psikoloji ve psikoterapi alanında kullanılan bir terimdir. Bu yaklaşım, kişinin bilinçaltı düzeydeki içsel dürtülerin, motivasyonların ve çatışmaların farkında olması ve […]

Psikolojinin Ekolleri

Psikolojinin Ekolleri

29/12/2023 Psikolog 0

Psikoloji ekoller, psikolojik süreçleri farklı bir bakış açısıyla ele alan ve farklı teoriler geliştiren psikologların oluşturduğu akımlardır. Her ekol, insan davranışlarını, düşüncelerini ve duygularını farklı […]

Pozitif Psikoloji

Pozitif Psikoloji Nedir?

29/12/2023 Psikolog 0

Pozitif psikoloji, bireylerin mutluluğunu, başarılarını ve kişisel gelişimlerini inceleyen bir psikoloji dalıdır. Bu alan, bireylerin güçlü yönlerini, pozitif duygularını ve kişisel potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedefler. […]

Psikolojinin Deneysel Alt Dalları

Psikolojinin Deneysel Alt Dalları

17/08/2023 Psikolog 0

Psikolojinin deneysel alt dalları, daha çok akademik araştırmaları içerir. Bilimsel amaç esastır. Davranışın temellerini bulma ve anlama gibi konularla ilgilenir. Psikolojinin deneysel alt dallarını 5 ana […]

Deneysel Yöntem

Deneysel Yöntem Nedir? Değişkenleri Nelerdir?

16/08/2023 Psikolog 0

Bir değişkenin diğer bir değişken üzerindeki etkisinin araştırılarak bir varsayımın (hipotezin) sınandığı yöntemdir. Korelasyonel çalışmalar nedensellik ilişkisi ifade etmezken, deneysel çalışmalar neden-sonuç bağı kurma ve […]

Psikolojinin Uygulamalı Alt Dalları

Psikolojinin Uygulamalı Alt Dalları

15/08/2023 Psikolog 0

Psikolojinin uygulmalı alt dalları; akademik çalışmalarla elde edilen bilgilerin, sorunların tespit ve çözümünde uygulamaya konmasıyla ilgilenir. Psikolojinin uygulamalı alt dallarını 5 ana başlık altında inceleyeceğiz, […]