Sözel Zeka Nedir?

Sözel Zeka Nedir?

01/03/2024 Psikolog 0

Sözel zeka, bireyin dil becerileri, kelime dağarcığı, anlama, ifade etme ve iletişim yetenekleri üzerindeki bilişsel kabiliyetlerini ifade eder. Bu zeka türü, kişinin sözel ve yazılı […]

Görsel-Mekansal Zeka Nedir?

Görsel-Mekansal Zeka Nedir?

01/03/2024 Psikolog 0

Görsel-mekansal zeka, bir bireyin görsel alanlarda nesneleri algılama, mekansal ilişkileri anlamlandırma, yön bulma ve 3 boyutlu düşünme kabiliyetidir. Bu zekâ türü, kişinin çevresel detayları fark […]

Duygusal Zeka (Eq) Nedir?

Duygusal Zeka (Eq) Nedir?

01/03/2024 Psikolog 0

Duygusal zeka, kişinin duygularını anlama, yönetme, ifade etme ve başkalarının duygularını anlama yeteneği olarak tanımlanır. Bu yetenek, kişilerin sosyal ilişkilerini, stresle başa çıkma yeteneklerini ve […]

Kişiliği Şekillendiren Etkenler

Kişiliği Şekillendiren Etkenler

01/03/2024 Psikolog 0

Kişiliği Şekillendiren Genetik Faktörler: Genetik faktörler, insanın kişiliğini büyük ölçüde etkileyen önemli bir etkendir. Kişiliği şekillendiren genetik faktörler, bireyin davranışları, tercihleri ve duygusal tepkileri üzerinde […]

Psikanalitik Kuram

Psikanalitik Kuram Nedir?

01/03/2024 Psikolog 0

Psikanalitik kuram, psikoloji ve psikiyatri alanında büyük öneme sahip olan bir teoridir. Bu kuram, insan davranışını, duygularını ve düşüncelerini anlamak için bilinçaltının ve içsel çatışmaların […]

Psiko Sosyal Kuram Nedir?

Psiko Sosyal Kuram Nedir?

01/03/2024 Psikolog 0

Psiko Sosyal Kuram, sosyal psikoloji ve sosyal bilimler disiplinleri arasında köprü kuran bir teorik çerçevedir. Bu kuram, bireyin psikolojik durumunun sosyal etkileşimlerle nasıl şekillendiğini ve […]

Fenomenolojik kuram

Fenomenolojik Kuram Nedir?

01/03/2024 Psikolog 0

Fenomenoloji, Yunanca’da fenomen (görünen şey) ve logos (ilim) kelimelerinden türetilmiş bir terimdir. Görünen şeylerin bilimi olarak da çevrilebilen fenomenoloji, insan bilincinin deneyimsel içeriğini inceleyen bir […]

Bilinçliliğin Farklı Düzeyleri

Bilinçliliğin Farklı Düzeyleri

03/01/2024 Psikolog 0

Bilinçlilik, insanların çevrelerinde olanları algılamaları ve anlamlandırmaları, duygularını tanımaları, düşünme, karar verme ve problem çözme gibi zihinsel süreçleri kullanarak bilinçli bir şekilde davranabilmelerini ifade eder. […]