Psikoloji Araştırmalarında Uygulanan Yöntem ve Teknikler

Psikoloji Araştırmalarında Uygulanan Yöntem
Psikoloji Araştırmalarında Uygulanan Yöntem

Bilimlerin amacı, olguları betimlemek, açıklamak ve yasalara ulaşmaktır. Bu amaca erişmek için izledikleri sistemli düzenli her türlü araştırma tekniğine yöntem denir.

Genel olarak bilimlerin kullandıkları yöntemler; tümevarım, tümdengelim ve analojidir. Tüm bilimlerdeki yöntemler bu üç yönteme dayanır ancak her bilimin kendine özgü bir konusu olduğundan bilimler konularına uygun yöntemleri geliştirmişlerdir. Psikoloji de gerek diğer bilimlerin yöntem ve tekniklerinden yararlanarak, gerekse kendine özgü yöntem ve teknikler kullanarak, konusunu bilimsel bir şekilde inceler.

Bu yöntemler şunlardır:

Tümevarım (endüksiyon): Çok sayıda gözlem ve deney sonucundan genel ilkelere varmak. Bilimlerin elde ettiği kanun ve prensipler bu yolla elde edilir.

Tümdengelim (dedüksiyon): Deney ve gözlemler sonucunda elde edilmiş genel bir ilkeyi tek tek olaylara uygulamak. Bilimler bu yöntemle genellemelerden yararlanarak olayları açıklar.

Analoji (benzetme): İki olgu ya da olay arasındaki benzerlikten yola çıkarak onların başka bakımlardan da benzer olacaklarını öne süren çıkarsamadır. Bilimler bu yöntemle olgular arasındaki benzerlikten yola çıkarak birinde olan özelliğin diğerinde de olabileceğini öngörürler.

Psikoloji Araştırmalarında Uygulanan Yöntemler

  • Betimleyici Ve Tanımlayıcı Yöntemler
  • Korelasyonel Yöntem (İlişkisel Çalışma)
  • Deneysel Yöntem

Konuya İlişkin Örnek Okuma Parçası

Duygulara ve dürtülere karşı koyabilme ve onları geciktirebilme becerisini ölçmek için yapılan çalışmada, 4 yaşındaki anaokulu çocuklarına hoşlarına gidebilecek lezzette lokumlar sunulur. Çocuklara hemen istedikleri takdirde bir tane lokum alabilecekleri ama 15 dakika beklediklerinde ise iki tane alabilecekleri söylenir. Bir grup çocuk öğretmen odadan çıkar çıkmaz lokumu alırken, diğer bir grup çocuk ise 15 dakika bekleyerek ödül olarak çift lokumu alırlar.

Bu çocuklar ergenlik çağında tekrar izlendiklerinde iki grup arasında sosyal ve duygusal farklılıklar olduğu saptanmıştır. Lokum almayı yani doyumu erteleyebilen çocukların hayattaki zorluklarla daha iyi mücadele eden, özgüveni yüksek, çevresine güven veren, inisiyatif kullanabilen, mantıklı davranan gençler oldukları görülürken; lokumu hemen kapan çocukların ise kararsız, doyumsuz, inatçı, kıskanç, sinirli, insanlara zor güvenen, her şeyden şikâyetçi, kilo sorunları olan gençler oldukları görülmüştür. Otokontrolde Ustalaşmak, Walter Mischel

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*