Davranışın Nörobiyolojik Temelleri

Davranışın Nörobiyolojik Temelleri

20/08/2023 Psikolog 0

İnsan davranışı ve zihinsel işleyişi birçok açıdan, temelinde biyolojik süreçlere dair bilgiler olmaksızın anlaşılamaz. Sinir sistemimiz, duyu organlarımız, kaslarımız ve salgı bezlerinden salgılanan hormonlar çevremizden […]

Psikolojinin Deneysel Alt Dalları

Psikolojinin Deneysel Alt Dalları

17/08/2023 Psikolog 0

Psikolojinin deneysel alt dalları, daha çok akademik araştırmaları içerir. Bilimsel amaç esastır. Davranışın temellerini bulma ve anlama gibi konularla ilgilenir. Psikolojinin deneysel alt dallarını 5 ana […]

Psikolojide Davranışların Oluşum Süreçleri

Psikolojide Davranışların Oluşum Süreci

16/08/2023 Psikolog 0

Davranış: İnsan hayatındaki gözlenebilen, kaydedilebilen, ölçülebilen bütün etkinliklere davranış denildiğini daha önce belirtmiştik. İşte iç ve dış çevreden gelerek organizmada davranışa sebep olan her türlü […]

Deneysel Yöntem

Deneysel Yöntem Nedir? Değişkenleri Nelerdir?

16/08/2023 Psikolog 0

Bir değişkenin diğer bir değişken üzerindeki etkisinin araştırılarak bir varsayımın (hipotezin) sınandığı yöntemdir. Korelasyonel çalışmalar nedensellik ilişkisi ifade etmezken, deneysel çalışmalar neden-sonuç bağı kurma ve […]